• Inicjatywy lokalne

  Działamy razem

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W tym roku wszyscy żyjemy innym problemem – koronawirusem. Epidemia jednak w końcu minie, ale problemy ludzi żyjących na co dzień z autyzmem – pozostaną.

W 2017 roku Bank Spółdzielczy w Płońsku przyłączył się do programu „Niebieska Wyspa“. Była to odpowiedź na apel Centrum Zdrowia „Szansa” z Płońska, które prowadzi terapię dla osób z autyzmem. Przeszkoleni zostali wytypowani pracownicy Banku w zakresie komunikacji z osobami z autyzmem.

Szacuje się, że w Europie żyje 5 mln osób z autyzmem.
W Polsce ocenia się, że jedna osoba z autyzmem przypada na 300 mieszkańców. W sumie w naszym kraju żyje ok. 30 tys. osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
Na co dzień jeszcze zbyt często spotykają się z brakiem akceptacji, negatywnymi komentarzami, odrzuceniem.

Tylko razem możemy to zmienić.
Wiadomo, że jednego dnia nie zmienimy wszystkiego, ale możemy wpłynąć na świadomość innych i tym samym ułatwić codzienne funkcjonowanie osobom z autyzmem i ich rodzinom z nami i między nami.

5 aspektów, które mogłeś nie znać, a które pozwolą Ci lepiej zrozumieć ludzi z autyzmem:
1.    Autyzm to zespół cech, które utrudniają budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi i sprawiają, że ludziom trudniej jest odnaleźć się w różnych sytuacjach społecznych.
2.    Autyzm powoduje trudności zarówno w kontaktach społecznych, jak i w uczeniu się oraz postrzeganiu otoczenia.
3.    ONZ uznaje autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS.
4.    W Polsce zaburzenia ze spektrum autyzmu diagnozowane są u jednego dziecka na około 150 – jako że autyzm należy do tzw. chorób cywilizacyjnych, ta liczba stale rośnie.
5.    Mimo iż, wraz ze wzrostem ilości diagnozowanych osób, wzrasta również wiedza na temat przyczyn, objawów i metod terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, świadomość społeczna na jego temat jest wciąż niewystarczająca.

Poznaj Nasze Społeczności

  Formularz kontaktowy

  Wpisz lokalizację

  wybierz placówkę i zamów kontakt z wybranego Banku

  Znajdziesz nas też tutaj

  © 2022 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone