Skip to main content

Polityka prywatności

Korzystanie z Serwisu mojbank.pl jest możliwe jedynie w przypadku akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Brak akceptacji zasad polityki prywatności oznacza konieczność opuszczenia serwisu. Właścicielem serwisu mojbank.pl jest Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81. Właściciel Serwisu mojbank.pl szanuje prawo swoich Użytkowników do prywatności.

Większość treści zawartych w Serwisie nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych. Na stronach Serwisu znajdują się jednak formularze kontaktowe z prośbą o podanie danych osobowych (takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Jednak decyzja o wypełnieniu formularza kontaktowego i podaniu wybranych danych osobowych jest dobrowolna i należy do Użytkownika. Wypełniając formularz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna oraz banki spółdzielcze tworzące Grupę BPS. Administratorem danych osobowych jest Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna oraz banki spółdzielcze tworzące Grupę BPS.

Dane osobowe zbierane są i przetwarzane wyłącznie w celu przedstawienia Użytkownikowi oferty usług i produktów bankowych Banku BPS i banków spółdzielczych. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem Serwisu. Dane Użytkownika mogą zostać przekazane bankom spółdzielczym, tworzącym Grupę BPS. Dane przechowywane są w systemie Banku BPS, a w razie przekazania ich do banku spółdzielczego z Grupy BPS - także w systemie właściwego banku spółdzielczego. Lista banków spółdzielczych, tworzących Grupę BPS dostępna jest na stronie internetowej: https://mojbank.pl/centrala.

Wypełniając formularz, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna oraz banki spółdzielcze, tworzące Grupę BPS. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych, do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych a także może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna wyznaczył osobę pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prawa autorskie

Wszelkie materiały, informacje, dane, układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 ze zm.).

Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji w celach komercyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgodny Właściciela Serwisu wraz z określeniem ich zakresu.

Wszelkiego rodzaju informacje udostępnione w niniejszym Serwisie mogą być przez Użytkowników wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

Cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa mojbank.pl może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Użytkownik może zablokować umieszczanie i obsługę plików cookies, bądź też usunąć już zainstalowane a także informację jak długo w przeglądarce pliki cookies będą przechowywane i wymienić z nazwy te pliki.

Postanowienia dodatkowe

Serwis mojbank.pl zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, jednak zmiany te jednak nie mogą ograniczać zakresu ochrony danych osobowych Użytkowników. Wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę Polityki Prywatności, iż Serwis nie udostępnia i nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych swoich Użytkowników zgromadzonych w bazie danych Serwisu.

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 26 lipiec 2019 roku

Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone

Cookies