• O Systemie Ochrony Zrzeszenia

  O Systemie Ochrony Zrzeszenia

  Wzajemne wsparcie dla jeszcze większego bezpieczeństwa Klientów

System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, w którym uczestniczą banki spółdzielcze, zapewniając sobie wzajemnie wsparcie na wypadek trudności finansowych. Funkcjonowanie Systemu Ochrony podlega ściśle wytycznym Komisji Nadzoru Finansowego.

System Ochrony stale monitoruje swoich uczestników, aby wykluczyć jakiekolwiek nieprawidłowości w zarządzaniu i zabezpieczyć przed ryzykami. Wszystko po to, aby oszczędności klientów były bezpieczne. Oczywiście, wpłaty klientów Banków Spółdzielczych objęte są także gwarancjami Bankowego Systemu Gwarancyjnego, jak w całym systemie bankowym w Polsce.

Instytucją zarządzającą Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS jest Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Jej zadaniem jest prowadzenie działań prewencyjnych, zapobiegających wystąpieniu sytuacji kryzysowych oraz wspieranie w działaniach naprawczych, w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej któregokolwiek z Banków Spółdzielczych – uczestników Systemu.

Podobne rozwiązania, bazujące na solidarności, istnieją w bankach spółdzielczych w całej Europie.

Poznaj Naszą Grupę

 • O Zrzeszeniu BPS

  318 Banków, tysiące placówek i bankomatów – jesteś u siebie!
 • O Banku BPS

  Partner biznesowy i reprezentant Banków Spółdzielczych
 • O Systemie Ochrony Zrzeszenia

  Wzajemne wsparcie dla jeszcze większego bezpieczeństwa Klientów
 • Co to jest bank spółdzielczy?

  Najważniejsze są nasze społeczności i wsparcie lokalnego rozwoju

  Formularz kontaktowy

  Wpisz lokalizację

  wybierz placówkę i zamów kontakt z wybranego Banku

  Znajdziesz nas też tutaj

  © 2020 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone