Skip to main content
 • O Systemie Ochrony Zrzeszenia

  O Systemie Ochrony Zrzeszenia

   

  System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, w którym uczestniczą banki spółdzielcze, zapewniając sobie wzajemnie wsparcie na wypadek trudności finansowych. Funkcjonowanie Systemu Ochrony podlega ściśle wytycznym Komisji Nadzoru Finansowego.

  System Ochrony stale monitoruje swoich uczestników, aby wykluczyć jakiekolwiek nieprawidłowości w zarządzaniu i zabezpieczyć przed ryzykami. Wszystko po to, aby oszczędności klientów były bezpieczne. Oczywiście, wpłaty klientów Banków Spółdzielczych objęte są także gwarancjami Bankowego Systemu Gwarancyjnego, jak w całym systemie bankowym w Polsce.

  Instytucją zarządzającą Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS jest Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Jej zadaniem jest prowadzenie działań prewencyjnych, zapobiegających wystąpieniu sytuacji kryzysowych oraz wspieranie w działaniach naprawczych, w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej któregokolwiek z Banków Spółdzielczych – uczestników Systemu.

  Podobne rozwiązania, bazujące na solidarności, istnieją w bankach spółdzielczych w całej Europie.

  Poznaj Naszą Grupę

   Znajdziesz nas też tutaj

   © 2024 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone

   Cookies