• TalentowiSKO

    TalentowiSKO

TalentowiSKO to realizowany przez Zrzeszenie BPS program dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w całej Polsce. Jego celem jest rozwijanie talentów dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.

Banki spółdzielcze utworzyły program TalentowiSKO, aby pokazać młodym ludziom, że finanse da się zrozumieć i wiedza związana z nimi jest niezbędna w późniejszym życiu. Jeśli w przyszłości chcemy, by młode pokolenie wiedziało, na czym polega oszczędzanie i zarządzanie pieniędzmi – my dorośli, musimy przekazać im wiedzę o finansach w sposób przystępny i zrozumiały. Dlatego lekcje realizowane w szkołach w ramach Programu TalentowiSKO wykorzystują aktywizujące metody pracy oraz ciekawe propozycje tematyczne – adekwatne do poziomów klas: 1-3 i 4-8, a także szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie, którzy biorą udział w Programie TalentowiSKO, mają możliwość uczestniczyć w ogólnopolskich konkursach z zakresu oszczędzania, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody. Konkursy, analogicznie do scenariuszy zajęć, dostosowane są do wiedzy i umiejętności uczniów – każdy ma więc równe szanse na wygraną.

Wszystkie informacje w poszczególnych kategoriach dostosowane są do grup wiekowych uczniów.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o programie, zapraszamy na www.TalentowiSKO.pl

Poznaj stronę TalentowiSKO

WiadomościSKO

Poznaj najnowsze informacje o Programie;
dowiedz się>> 

OsobistościSKO

Znajdziesz tu opis osób, które dokonały przełomowych odkryć, osiągnięć i mogą być inspiracją dla uczniów;
poznaj>> 

OpowieściSKO i SłownikowiSKO

Sprawdź informacje o finansach napisane w przystępny dla uczniów sposób;
przestudiuj>> 

BlogowiSKO

Jest to miejsce, gdzie szkoły mogą pisać o swoim zaangażowaniu w Program oraz zamieszczać zdjęcia z zajęć.
poczytaj>> 

Poznaj Nasze Społeczności

Znajdziesz nas też tutaj

© 2022 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone

Cookies