• Leasing i faktoring

    Leasing i faktoring

Zawsze, kiedy Twoja firma potrzebuje finansowania, zapraszamy do najbliższego oddziału, porozmawiamy i doradzimy, co w danej chwili najlepiej przełoży się na rozwój biznesu. Patrzymy długofalowo, bo wiemy, że Twoja pomyślność, to zysk dla naszego regionu. W Banku Spółdzielczym zawsze jesteś u siebie.

Banki Spółdzielcze pomagają uzyskać finasowanie nie tylko z wykorzystaniem kredytów bankowych. W naszej Grupie BPS działa też spółka produktowa BPS Leasing i Faktoring, która oferuje wyspecjalizowane produkty leasingowe i faktoringowe. Dla wszystkich Klientów Zrzeszenia BPS oznacza to szybszy, prostszy i bardziej kompleksowy dostęp do obu tych produktów.

BPS Leasing i Faktoring świadczy kompleksowe usługi leasingu środków trwałych dla przedsiębiorców posiadających plany inwestycyjne w zakresie rozwoju swojego przedsiębiorstwa. I tak w formie leasingu operacyjnego lub finansowego oferuje leasing pojazdów osobowych oraz ciężarowych, leasing maszyn, urządzeń, w tym instalacji fotowoltaicznych, jak również leasing nieruchomości komercyjnych czy lokali niemieszkalnych.

W zakresie faktoringu BPS Leasing i Faktoring przedstawia ofertę należnościowego z regresem (f. niepełnego) i bez regresu (f. pełnego), faktoringu abonamentowego, faktoringu eksportowego z regresem oraz faktoringu odwrotnego. To wygodny i szybki sposób finansowania działalności bieżącej, docenią je zwłaszcza te firmy, które potrzebują szybkiego dostępu do gotówki i nie chcą się zadłużać lub nie posiadają wymaganych przez Bank przy kredycie zabezpieczeń.

Nasza oferta dla Ciebie

Poznaj Naszych Klientów

    Znajdziesz nas też tutaj

    © 2022 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone