Skip to main content
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego

  Jednostki Samorządu Terytorialnego

   

  Wiele nas łączy, bo na lokalną społeczność patrzymy tymi samymi oczami. Jednakowo zależy nam na jej rozwoju i gospodarczej pomyślności. Oprócz tego przeznaczamy fundusze na edukację dzieci i sponsorujemy lokalne wydarzenia. Dobrze się znamy i rozumiemy nawzajem.

  Z Bankiem Spółdzielczym łatwiej będzie Wam prowadzić bieżące rozliczenia, a także finansować ważne inwestycje. Mamy dla Was także ofertę rachunków opartą o przejrzyste zasady. Oferujemy solidne produkty finansowe, dzięki którym Wasza działalność będzie łatwiejsza.

  Lubimy naszą lokalność, tutaj chcemy się rozwijać i cieszyć dobrym życiem. Cieszymy się, że dzięki Waszej pracy nasz region pięknieje, staje się bardziej dostępny, nowocześniejszy, bardziej ekologiczny i wygodniejszy do codziennego życia. Chcemy pomagać Wam w dalszej pracy na rzecz tego zakątka kraju. Dlatego zapraszamy do naszego oddziału – porozmawiajmy, jak  dopasować ofertę do Waszych potrzeb. To wszystko sprawia, że w Banku Spółdzielczym zawsze jesteście u siebie.

  Dlaczego warto?

  Znamy potrzeby regionu, bo jesteśmy stąd

  Placówki blisko Ciebie

  Nasz zarząd i pracownicy to osoby z sąsiedztwa

  Zyski inwestujemy w regionie, w którym działamy

  Wyłącznie polski kapitał

  Nasza oferta

  Rachunki

  Rachunki opracowane specjalnie dla obsługi powiatów, miast i gmin oraz podległych im jednostek. Sprawdźcie ofertę bliskiego Wam Banku Spółdzielczego. Zobacz więcej

  Kredyty i leasing

  Potrzebujecie finansowania swojej działalności, szykujecie nową inicjatywę, czekacie na środki z dotacji? Sprawdźcie ofertę kredytową Banków Spółdzielczych. Zobacz więcej

  W Grupie BPS znajduje się także spółka leasingowa, dzięki temu możecie skorzystać także z tego rozwiązania finansowego. Zobacz więcej

  Karty płatnicze

  Karty debetowe pozwalające na swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku oraz karty kredytowe jako wygodna opcja na szybki kredyt bez formalności. Wszystkie są optymalnym rozwiązaniem przy płaceniu za usługi lub za zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych – w Bankach Spółdzielczych znajdziesz karty Visa, Mastercard, Diners Club. Zobacz więcej

  Lokowanie nadwyżek

  Poznaj aktualną ofertę w wybranym Banku Spółdzielczym – wybierz odpowiadający Ci okres lokaty albo zdecyduj się na odkładanie nadwyżek na rachunku lokacyjnym. Zobacz więcej

  Płatności mobilne

  Oczekujesz nowoczesnych rozwiązań dla swoich pracowników, którzy posiadają służbowe telefony komórkowe? W naszej ofercie znajdziesz najpopularniejsze usługi płatności mobilnych: BLIK i Google Pay. Zobacz więcej

  Terminale płatnicze - program Polska Bezgotówkowa

  W ramach programu Polska Bezgotówkowa Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz Bank BPS dają możliwość zamówienia bezpłatnych terminali do płatności bezdotykowych. Zobacz więcej

  Wykup wierzytelności od JST

  Wykup wierzytelności to alternatywna w stosunku do kredytu forma finansowania polegająca na nabywaniu przez Bank wierzytelności wynikających z umów kupna/sprzedaży towarów i usług zawieranych pomiędzy JST a Dostawcą oraz wierzytelności z realizacji kontraktów inwestycyjnych. Nabywanie wierzytelności odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Zbywcą wierzytelności. W wyniku nabycia wierzytelności Bank staje się wierzycielem JST, a spłata wierzytelności odbywa się na rachunek wskazany przez Bank.

  Bank wykupuje Wierzytelności z terminem płatności nawet do 5 lat.

  Bank nabywa wierzytelności wyrażone w złotych polskich.

  Koszty finansowania ponoszone są przez Zbywcę wierzytelności (koszty dyskonta naliczane i pobierane z góry za cały okres finansowania).

  Korzyści:

  • możliwość negocjowania warunków nabywania przez Bank wierzytelności
  • rozłożenia spłaty wierzytelności na długi okres dopasowany do możliwości finansowych JST
  • możliwość uzyskania finansowania, które będzie ewidencjonowane jako zobowiązanie handlowe (bez konieczności wliczania do wskaźnika zadłużenia zgodnie z definicją ustawy o finansach publicznych)
  • atrakcyjne proponowane stawki oprocentowania oraz prowizji.

  Sprawdź rozwiązania dostępne w najbliższym Banku Spółdzielczym

  Subrogacja ustawowa

  Subrogacja ustawowa to to możliwość zawarcia umowy mającej na celu zaspokojenia pierwotnych wierzycieli przez podmiot trzeci na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. Celem stosowania subrogacją jest rozłożenie spłaty zadłużenia w sposób bardziej korzystny (harmonogram spłaty zadłużenia, sposób naliczania odsetek itp.), niż wynikało to z pierwotnego zobowiązania.

  Finansowanie udzielane jest na okres zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

  Waluta: PLN

  Korzyści:

  Zastosowanie takiego instrumentu finansowego nie powoduje zaciągnięcia nowego długu przez JST i nie wpływa w żaden sposób na zwiększenie wysokości długu publicznego ani indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Jest to jedynie operacja na istniejącym długu, przy zachowaniu jego obecnej kwoty, co pozwala wydłużyć w czasie spłatę zobowiązań wobec nowego, jednego Wierzyciela.

  Sprawdź rozwiązania dostępne w najbliższym Banku Spółdzielczym

  Poznaj Naszych Klientów

  Klient indywidualny

  Klient indywidualny

  Małe i średnie przedsiębiorstwa

  Małe i średnie przedsiębiorstwa

  Rolnicy i agroturystyka

  Rolnicy i agroturystyka

  Jednostki Samorządu Terytorialnego

  Jednostki Samorządu Terytorialnego

  Fundacje, stowarzyszenia, organizacje non-profit

  Fundacje, stowarzyszenia, organizacje non-profit

   Znajdziesz nas też tutaj

   © 2024 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone

   Cookies