• Terminale dla instytucji publicznych

  Terminale dla instytucji publicznych

  Dołącz do Programu Polska Bezgotówkowa

Nasza oferta dla Ciebie to terminale płatnicze dla instytucji publicznych. Terminal płatniczy za darmo? Tak, teraz to możliwe.

Wspólnie z Fundacją Polska Bezgotówkowa, Banki Spółdzielcze oraz Bank BPS proponują skorzystanie z możliwości zamówienia bezpłatnych terminali do płatności bezdotykowych. Dzięki nim w Waszej instytucji płatności będą obsługiwane sprawniej i bezpieczniej. A Wasi Klienci dostaną opcję, której oczekują.

Terminal płatniczy przez trzy lata za darmo
 • Otrzymujesz tyle terminali ile posiadasz punktów kasowych do obsługi płatności
 • Bezpłatna instalacja terminali do 31.08.2021 r.
 • Bezpłatna dzierżawa terminali do 31.08.2021 r.
 • Bezpłatne procesowanie transakcji bez ograniczenia kwotowego

Dlaczego warto?

Sprawniejsza obsługa

Dzięki terminalowi transakcji bezgotówkowych nie tylko Ty, ale i Twoi Klienci zyskają wygodną formę płatności.

Bezpieczeństwo

Wszystkie transakcje są wykonywane za pomocą systemu GPRS i ich bezpieczeństwo jest weryfikowane przez stały monitoring.

Szybkość

Pieniądze z transakcji znajdą się na koncie już następnego dnia, a chwilę po transakcji Klient otrzyma potwierdzenie dokonania płatności.

Program jest skierowany do instytucji sektora publicznego, które:

 1. Uczestniczą w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych, a chciałyby zmienić dostawcę usługi
 2. Uczestniczą w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych i nie posiadają jeszcze umowy na terminal
 3. Nie uczestniczą w programie upowszechnienia płatności bezgotówkowych, ale chcą otrzymać bezpłatny terminal

Dla akceptantów sektorowych zostały wprowadzone osobne, bardziej korzystne zasady dofinansowania w ramach programu.

Szczegółowych informacji udziela również regionalni opiekunowie w podziale na województwa:

 1. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie – Dorota Witek, tel. 609 501 957
 2. kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie – Dorota Bożykowska, tel. 797 605 145
 3. mazowieckie, warmińsko mazurskie, podlaskie – Robert Gałązka, tel. 797 605 180
 4. dolnośląskie, opolskie, lubuskie, łódzkie – Wiesław Klein tel. 505 612 589
 5. śląskie, małopolskie, świętokrzyskie – Tomasz Bobik tel. 512 263 617
Do klientów sektorowych kwalifikują się
 • Ministerstwa
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 • Kancelaria Sejmu
 • Kancelaria Senatu
 • Gminy, Miasta, Miasta na prawach powiatu, Województwa, Powiaty
 • Urzędy: Gminy, Miasta, Miasta na prawach powiatu, Wojewódzki
 • Sołtysi
 • Starostwa Powiatowe
 • Urzędy Marszałkowskie
 • Naczelny Sąd Administracyjny
 • Sądy: Najwyższy, Apelacyjny, Okręgowy, Rejonowy, Wojewódzki Sąd Administracyjny
 • Izby Skarbowe
 • Urząd Kontroli Skarbowej
 • Policja Drogowa
 • Jednostki Organizacyjne Publicznej Służby Zdrowia: Zamknięte I Otwarte Placówki Szpitalne, Sanatoria, Ambulatoria, Przychodnie, Centra Rehabilitacji
 • Regionalna Izba Obrachunkowa
 • Kontrola Usług Certyfikacyjnych
 • Kontrola Wyrobów Budowlanych
 • Straż Graniczna
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencja Wywiadu
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Służba Celna
 • Służba Wywiadu Wojskowego
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Służba Ochrony Państwa
 • Straż Rybacka
 • Państwowa Straż Łowiecka
 • Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
 • Inspekcja Handlowa
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Społeczna Inspekcja Pracy
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Inspekcja Weterynaryjna
 • Inspektor Do Spraw Substancji I Preparatów Chemicznych
 • Inspektorzy Rybołówstwa Morskiego
 • Inspektorzy
Kryteria przystąpienia do Programu
 • W okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy z Agentem rozliczeniowym na akceptację instrumentów płatniczych opartych o kartę Akceptant nie przyjmował płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, z wyłączeniem Akceptantów przyjmujących dotychczas płatności bezgotówkowe wyłącznie w Internecie. Warunek ten nie dotyczy Akceptantów uczestniczących wcześniej w Programie POS-GOV (realizowanego przez KIR) (eCommerce)
 • Do Programu nie będzie można zmigrować terminali postawionych w ramach umów komercyjnych zawartych z agentami rozliczeniowymi
 • Akceptant może przystąpić do Programu tylko raz
 • Umowa zawierana jest na okres do 31.08.2021 co oznacza, że klient który zdecyduje się teraz na terminal otrzymuje go bezpłatnie prawie na 3 lata
 • Punkt kasowy musi być oznakowany logotypami organizacji płatniczych, których płatności będą przyjmowane, oraz emblematem z logo PWOB (Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego).

Dla uczestników Programu wspólnie z IT CARD przygotowana została specjalna oferta promocyjna na okres po zakończeniu finansowania przez Fundację.

Szczegółowe informacje
planetpay.pl 22 824 38 38

Poznaj Naszych Klientów

  Formularz kontaktowy

  Wpisz lokalizację

  wybierz placówkę i zamów kontakt z wybranego Banku

  Znajdziesz nas też tutaj

  © 2020 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone