Skip to main content
 • Terminale dla instytucji publicznych

Nasza oferta dla Ciebie to terminale płatnicze dla instytucji publicznych. Terminal płatniczy za darmo? Tak, teraz to możliwe.

Wspólnie z Fundacją Polska Bezgotówkowa, Banki Spółdzielcze oraz Bank BPS proponują skorzystanie z możliwości zamówienia bezpłatnych terminali do płatności bezdotykowych. Dzięki nim w Waszej instytucji płatności będą obsługiwane sprawniej i bezpieczniej. A Wasi Klienci dostaną opcję, której oczekują.

Terminal płatniczy przez trzy lata za darmo
 • Otrzymujesz tyle terminali ile posiadasz punktów kasowych do obsługi płatności
 • Bezpłatna instalacja terminali do 31.08.2021 r.
 • Bezpłatna dzierżawa terminali do 31.08.2021 r.
 • Bezpłatne procesowanie transakcji bez ograniczenia kwotowego

Dlaczego warto?

Sprawniejsza obsługa

Dzięki terminalowi transakcji bezgotówkowych nie tylko Ty, ale i Twoi Klienci zyskają wygodną formę płatności.

Bezpieczeństwo

Wszystkie transakcje są wykonywane za pomocą systemu GPRS i ich bezpieczeństwo jest weryfikowane przez stały monitoring.

Szybkość

Pieniądze z transakcji znajdą się na koncie już następnego dnia, a chwilę po transakcji Klient otrzyma potwierdzenie dokonania płatności.

Program jest skierowany do instytucji sektora publicznego, które:

 1. Uczestniczą w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych, a chciałyby zmienić dostawcę usługi
 2. Uczestniczą w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych i nie posiadają jeszcze umowy na terminal
 3. Nie uczestniczą w programie upowszechnienia płatności bezgotówkowych, ale chcą otrzymać bezpłatny terminal

Dla akceptantów sektorowych zostały wprowadzone osobne, bardziej korzystne zasady dofinansowania w ramach programu.

Szczegółowych informacji udziela również regionalni opiekunowie w podziale na województwa:

 1. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie – Dorota Witek, tel. 609 501 957
 2. kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie – Dorota Bożykowska, tel. 797 605 145
 3. mazowieckie, warmińsko mazurskie, podlaskie – Robert Gałązka, tel. 797 605 180
 4. dolnośląskie, opolskie, lubuskie, łódzkie – Wiesław Klein tel. 505 612 589
 5. śląskie, małopolskie, świętokrzyskie – Tomasz Bobik tel. 512 263 617
Do klientów sektorowych kwalifikują się
 • Ministerstwa
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 • Kancelaria Sejmu
 • Kancelaria Senatu
 • Gminy, Miasta, Miasta na prawach powiatu, Województwa, Powiaty
 • Urzędy: Gminy, Miasta, Miasta na prawach powiatu, Wojewódzki
 • Sołtysi
 • Starostwa Powiatowe
 • Urzędy Marszałkowskie
 • Naczelny Sąd Administracyjny
 • Sądy: Najwyższy, Apelacyjny, Okręgowy, Rejonowy, Wojewódzki Sąd Administracyjny
 • Izby Skarbowe
 • Urząd Kontroli Skarbowej
 • Policja Drogowa
 • Jednostki Organizacyjne Publicznej Służby Zdrowia: Zamknięte I Otwarte Placówki Szpitalne, Sanatoria, Ambulatoria, Przychodnie, Centra Rehabilitacji
 • Regionalna Izba Obrachunkowa
 • Kontrola Usług Certyfikacyjnych
 • Kontrola Wyrobów Budowlanych
 • Straż Graniczna
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencja Wywiadu
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Służba Celna
 • Służba Wywiadu Wojskowego
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Służba Ochrony Państwa
 • Straż Rybacka
 • Państwowa Straż Łowiecka
 • Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
 • Inspekcja Handlowa
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Społeczna Inspekcja Pracy
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Inspekcja Weterynaryjna
 • Inspektor Do Spraw Substancji I Preparatów Chemicznych
 • Inspektorzy Rybołówstwa Morskiego
 • Inspektorzy
Kryteria przystąpienia do Programu
 • W okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy z Agentem rozliczeniowym na akceptację instrumentów płatniczych opartych o kartę Akceptant nie przyjmował płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, z wyłączeniem Akceptantów przyjmujących dotychczas płatności bezgotówkowe wyłącznie w Internecie. Warunek ten nie dotyczy Akceptantów uczestniczących wcześniej w Programie POS-GOV (realizowanego przez KIR) (eCommerce)
 • Do Programu nie będzie można zmigrować terminali postawionych w ramach umów komercyjnych zawartych z agentami rozliczeniowymi
 • Akceptant może przystąpić do Programu tylko raz
 • Umowa zawierana jest na okres do 31.08.2021 co oznacza, że klient który zdecyduje się teraz na terminal otrzymuje go bezpłatnie prawie na 3 lata
 • Punkt kasowy musi być oznakowany logotypami organizacji płatniczych, których płatności będą przyjmowane, oraz emblematem z logo PWOB (Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego).

Dla uczestników Programu wspólnie z IT CARD przygotowana została specjalna oferta promocyjna na okres po zakończeniu finansowania przez Fundację.

Szczegółowe informacje
planetpay.pl 22 824 38 38

Poznaj Naszych Klientów

  Znajdziesz nas też tutaj

  © 2024 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone

  Cookies