Skip to main content
 • Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

Poprawa płynności, nowe inwestycje czy modernizacja – poszukiwanie odpowiedniego kredytu zacznij zawsze od najbliższego Banku Spółdzielczego. Jesteśmy przekonani, że znajdziemy korzystne rozwiązanie, bo dla nas szczególnie ważne jest to, żeby pożyczone środki pracowały na rzecz lokalnych społeczności – to część naszej misji.

Banki Spółdzielcze oferują także dostęp do programów wspieranych funduszami europejskimi, gwarancji BGK i innych rozwiązań związanych z finansowaniem działalności.

Dlaczego warto?

Rozumienie lokalnego rynku

Partnerskie relacje

Atrakcyjne warunki i szybkie decyzje kredytowe

Elastyczne rozwiązania

Nasza oferta

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Pozwala na realizację zleceń płatniczych JST do wysokości przyznanego limitu. Każdy wpływ środków na rachunek bieżący zmniejsza kwotę wykorzystanego kredytu i stwarza możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego limitu.

 • wysokość kredytu ustalasz indywidualnie
 • szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych, bez konieczności każdorazowego składania dyspozycji uruchomienia kredytu
 • możliwość uruchomienia środków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie
 • atrakcyjne proponowane stawki oprocentowania oraz prowizji

Sprawdź ofertę w wybranym Banku Spółdzielczym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt może być przeznaczony na:

 • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST, w tym: finansowanie bieżących zobowiązań JST, spłatę istniejącego krótkoterminowego zadłużenia JST,
 • finansowanie planowanego deficytu budżetu JST,
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 • refinansowanie wydatków poniesionych w roku budżetowym, w którym jednostka samorządowa ubiega się o kredyt

Korzyści:

 • umożliwia uruchomienie środków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie
 • możliwość negocjowania warunków udzielania kredytu
 • atrakcyjne proponowane stawki oprocentowania oraz prowizji
 • terminarz spłat jest dostosowany do budżetu JST

Sprawdź ofertę w wybranym Banku Spółdzielczym

Kredyt inwestycyjny

Kredyt może być przeznaczony na:

 • finansowanie planowanego deficytu budżetu JST
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 • refinansowanie wydatków poniesionych w roku budżetowym, w którym jednostka samorządowa ubiega się o kredyt
 • finansowanie innych przedsięwzięć i wydatków zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Korzyści:

 • dogodna forma finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
 • terminarz spłat jest dostosowany do rodzaju realizowanej inwestycji
 • możliwość negocjowania warunków udzielania kredytu
 • możliwość refinansowania nakładów inwestycyjnych
 • atrakcyjne proponowane stawki oprocentowania oraz prowizji

Sprawdź ofertę w wybranym Banku Spółdzielczym

Inne formy finansowania

Macie specjalne wymagania dotyczące kredytowania? Przygotowując przetarg pamiętaj o Bankach Spółdzielczych . Nasza oferta potrafi zaskoczyć zarówno elastycznym podejściem, jak też szeroką paletą proponowanych rozwiązań dostosowanych do Waszej specyfiki.

 • Gwarancje
 • Poręczenia
 • Fundusze Europejskie
 • Leasing

Sprawdź rozwiązania dostępne w wybranym Banku Spółdzielczym

Nasza oferta dla Ciebie

  Poznaj Naszych Klientów

   Znajdziesz nas też tutaj

   © 2024 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone

   Cookies