Skip to main content

Podział na lata

Nagroda Lider Funduszu Gwarancji Rolnych dla Zrzeszenia BPS

Podczas Gali towarzyszącej Forum Finansowania Agrobiznesu, które odbyło się 27 marca 2024 r. w Warszawie, wręczone zostały nagrody dla najlepszych Grup Bankowych Finansujących Agrobiznes z gwarancjami Funduszu Gwarancji Rolnych. Zrzeszenie BPS znalazło się na trzecim miejscu Podium Liderów FGR. Nagrodę z rąk Tadeusza Białka, Prezesa ZBP, Bartosza Kublika, Wiceprezesa ZBP i Tomasza Robaczyńskiego, Członka Zarządu BGK, odebrał Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku BPS.

Dyplomy uznania ZBP za wieloletni udział w budowaniu strategicznych relacji z sektorem agrobiznesowym oraz za konstruktywny udział w dialogu samorządu bankowego z sektorem publicznym otrzymali:

  • Arkadiusz Zwierzchowski, Dyrektor Obszaru Rozwoju Biznesu w Banku BPS,

oraz prezesi Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS:

  • Piotr Kaczyński, Prezes Zarządu, Hexa Bank Spółdzielczy,
  • Witold Morawski, Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej,
  • Piotr Żebrowski, Prezes Zarządu, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim,
  • Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Szczytnie.

Nagrodę Najlepszy Bank Finansujący Agrobiznes z gwarancjami Funduszu Gwarancji Rolnych otrzymał Bank Spółdzielczy w Brodnicy, który jest bankiem współpracującym ze Zrzeszeniem BPS.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

 W Forum Finansowania Agrobiznesu wzięli udział liderzy rynku agrobiznesowego: producenci rolni, przetwórcy rolno-spożywczy, przedstawiciele rynku agrofinansowego, regulatorów oraz instytucji współpracujących.

Organizatorem Forum Finansowania Agrobiznesu był Związek Banków Polskich.

Grupa BPS była jednym z partnerów strategicznych Forum.

Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone

Cookies