Banki Spółdzielcze w Twoim Sąsiedztwie

Trwa ładowanie listy punktów
Mój Bank

Chcesz wiedzieć więcej o kredycie Czyste Powietrze? Wypełnij formularz

Znajdź placówkę
Zlokalizuj mnie

Ścieżka bankowa w programie Czyste Powietrze już w Bankach z Grupy BPS! Nie przegap tego momentu.

Zostaw kontakt do siebie na formularzu obok. Zadzwonimy do Ciebie!

Już teraz możesz otrzymać specjalny kredyt z dotacją na wymianę przestarzałych pieców, termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz zakup fotowoltaiki.

Kredyt jest objęty gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego*

To Twoja szansa na:

Znaczące oszczędności w Twoim budżecie domowym

nawet kilkanaście tysięcy rocznie na rachunkach za prąd, ogrzewanie itp.

Komfort i lepszy standard życia na co dzień

nowe instalacje to wygoda, czystość
i ekologia w Twoim domu

Prosta droga do otrzymania dofinansowania NFOŚiGW

wszystko załatwisz w naszym banku, a dotacja spłaci znaczną część Twojego kredytu

Przydatne informacje

Co mogę sfinansować Kredytem Czyste Powietrze?

Środki z kredytu możesz przeznaczyć na:

- audyt energetyczny, dokumentację projektową, eksperty 
- podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
- pompa ciepła powietrze/woda
- pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności
- energetycznej pompa ciepła typu powietrze/powietrze
- gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
- kocioł gazowy kondensacyjny
- kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja)
- kocioł olejowy kondensacyjny
- kocioł na węgiel
- kocioł zgazowujący drewno
- kocioł na pellet drzewny
- kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie ogrzewanie
- elektryczna instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem
- mikroinstalacja fotowoltaiczna jako element inwestycji w powiązaniu z innym źródłem ciepła
- ocieplenie przegród budowlanych
- stolarka okienna
- stolarka drzwiowa

Dla kogo przeznaczony jest program?

Z Kredytu Czyste Powietrze i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:

  • domów jednorodzinnych,
  • wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Jaka jest wysokość dofinansowania?

W programie Czyste Powietrze można uzyskać dotację w wysokości do 30.000 zł. dla podstawowego poziomu dofinansowania oraz do 37.000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Wysokość dotacji będzie zależeć od tego jakie nowe źródło ciepła planujesz zastosujesz i jaki będzie zakres prac, które planujesz przeprowadzić.

 

Możesz otrzymać dotację:

  • na poziomie podstawowym – jeżeli Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekroczy 100 tys. zł,
  • na poziomie podwyższonym - przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie przekroczy:
    • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
    • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Banki z Grupy BPS uczestniczące w Programie Czyste Powietrze

Banki, w których możesz już składać wniosek o kredyt z dotacją:

-Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
-Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
-Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej
-Bank Spółdzielczy w Limanowej 
-Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
-Bank Spółdzielczy w Otwocku
-Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
-Bank Spółdzielczy w Szczytnie
-Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy
-Nadsański Bank Spółdzielczy
-Nadwiślański Bank Spóldzielczy w Solcu-Zdroju

Pula kredytów z dotacjami jest ograniczona.

Masz inne plany?
Poznaj nasze rozwiązania ekologiczne i nie tylko…
Wybierz bank blisko siebie i poproś o kontakt – oddzwonimy!


Program „Czyste Powietrze” to największy i najważniejszy w Polsce projekt, służący skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program jest wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z szesnastoma wojewódzkimi funduszami. Szczegóły na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

* Gwarancja udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w wysokości do 80% kwoty udzielonego kredytu na spłatę kapitału kredytu i obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu.