Skip to main content

Program Czyste Powietrze i wymiana pieca. Jak mogą pomóc banki?

Za nieodpowiednią jakość powietrza w naszym kraju odpowiada przede wszystkim ogrzewanie domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. To także główny winowajca smogu, który zatruwa życie mieszkańców wielu miejscowości. Do walki z tym zjawiskiem powstał program Czyste Powietrze. W ramach jego oferty można uzyskać dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych pieców na paliwo stałe na te bardziej nowoczesne i spełniające najwyższe normy (węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne czy kocioł na paliwo stałe jak pettel i biomasa) oraz do ocieplenia budynku.

Maksymalne dofinansowanie do tych projektów sięga 30-37 tys. zł w zależności od zarobków i rodzaju inwestycji. Dotacja nie pokryje całości kosztów, ale z pomocą mogą przyjść nam banki, które oferują specjalne kredyty na cele ekologiczne. W bankach spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS do końca 2020 roku trwała akcja promocyjna, dzięki której każdy, kto skorzysta z kredytu gotówkowego na cele ekologiczne ma szansę na wygranie dodatkowego dofinansowania w wysokości 5 tys. zł.

Jak dbać o czystość powietrza i dlaczego to się opłaca?

Dzięki inwestycjom dofinansowanym z programu Czyste Powietrze możemy nie tylko zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, ale także lepiej zarządzać energią cieplną w domu i znacząco obniżyć rachunki - ocieplenie nieruchomości połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40 proc. Dzięki takim działaniom mamy także szansę oddychać w przyszłości czystszym i zdrowszym powietrzem. Szacuje się, że z powodu zanieczyszczonego powietrza w Polsce umiera co roku kilkadziesiąt tysięcy osób. Nowoczesne systemy grzewcze, zwłaszcza te czerpiące energię z odnawialnych źródeł, wpływają nie tylko na zdrowie i ochronę środowiska. Wymiana nieefektywnego kotła przynosi też takie korzyści jak uzyskanie dodatkowej czystej powierzchni użytkowej w budynku (dotąd przeznaczonej np. na składowanie węgla), komfort cieplny dzięki możliwości utrzymania stabilnej temperatury oraz oszczędność czasu poświęconego ogrzewaniu – w miesiącu zimowym odpada nawet 30 godzin pracy. Nowoczesne piece i wspierające ich pracę odnawialne źródła energii są przy tym mniej awaryjne i łatwiejsze w obsłudze, a więc wymagają mniej uwagi.

Porady i wskazowki mojbank.pl Czyste powietrze warunki 123479317

Program Czyste Powietrze – warunki

15 maja 2020 r. ruszyła nowa odsłona programu Czyste Powietrze, która uzależnia wysokość dotacji właśnie od efektu ekologicznego inwestycji. Uproszczono formularz wniosku, można go też składać elektronicznie za pośrednictwem serwisu gov.pl lub aplikacji na stronie właściwego dla miejsca inwestycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wprowadzono możliwość finansowania przedsięwzięcia rozpoczętego do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (ale nie wcześniej niż przed 15 maja 2020 r.) oraz dotacje na prace dociepleniowe dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła. Przedsięwzięcie nie musi być przy tym zakończone czy nawet rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Można go złożyć, gdy inwestycję dopiero mamy w planach. Okres, w którym musi ona zostać zrealizowana i zakończona wynosi wtedy 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zostali oni podzieleni na dwie grupy beneficjentów. Beneficjenci o podstawowym poziomie dofinansowania to ci, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. Jeśli małżonkowie rozliczają się razem – ich dochód z PIT jest po prostu dzielony na pół i taki brany pod uwagę. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł sumuje się je. Do beneficjentów o podwyższonym poziomie dofinansowania należą z kolei osoby, których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1400 zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym. Mogą oni liczyć na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji - maksymalnie 37 tys. zł. Nabór wniosków do Programu dla nich ruszył 21 października 2020 r. Do wniosku niezbędne jest dołączenie zaświadczenia o dochodach wydawanego przez gminę.

Korzystając z programu Czyste Powietrze można zyskać zwrot tylko części poniesionych kosztów na termomodernizację domu i wymianę starego pieca. Maksymalne możliwe koszty kwalifikowane, od których liczona jest dotacja, to 53 tys. złotych. Jeśli ktoś wyda więcej, większej dotacji nie dostanie. Oznacza to, że dofinasowanie do wymiany pieca może maksymalnie wynosić 30 tys. zł dla beneficjentów o podstawowych poziomie finansowania oraz 37 tys. zł dla tych o podwyższonym poziomie finansowania. Najwyższe finansowanie jest przy tym przyznawane tylko dla inwestycji najbardziej optymalnej z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych, tj. instalacji pompy ciepła wraz z fotowoltaiką.

Na co jeszcze możemy uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze? Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mają do wyboru trzy opcje wsparcia:

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w skrócie cwu). Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych)
 • zakup i montaż mikroinstalacji
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Opcja 2

Przedsięwzięcia w tej opcji obejmują demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego - niż wymienione w opcji 1 - źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej albo zakup i montaż kotłowni gazowej spełniającej wymagania programu. Dodatkowo w ramach dofinansowania mogą być wykonane następujące prace (wybrać można więcej niż jeden element): 

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
 • zakup i montaż mikroinstalacji
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Opcja 3

Nie obejmuje ona wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, ale można w niej:

 • zakupić i zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • zakupić i zamontować ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż)
 • wykonać dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz

 

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania mają z kolei do wyboru dwie opcje wsparcia:

 Opcja 1 32000

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu lub zakup i montaż kotłowni gazowej zgodnej z wytycznymi programu. Dodatkowo w ramach dofinansowania mogą być wykonane następujące prace (wybrać można więcej niż jeden element):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż)
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

 Opcja 2 15000

Nie obejmuje ona wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, ale pozwala na:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż)
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Możliwości jest sporo. Na co powinniśmy w takim razie zwrócić szczególną uwagę przy inwestowaniu w wymianę starych pieców i instalację nowoczesnego ogrzewania? Przede wszystkim musimy pamiętać, że wymiana samego ogrzewania nie jest wystarczająca. Bez odpowiedniej izolacji domu całe ciepło może szybko przeniknąć na zewnątrz. Wiele domów w Polsce było budowanych w czasach, kiedy jeszcze nie stosowano rozwiązań uwzględniających izolację cieplną, co prowadzi do marnowania energii i dużych strat ciepła, a także wyższych rachunków za ogrzewanie. Dlatego tak ważna jest termomodernizacja domów, na którą również można dostać dotację z programu. 

Na uwadze warto również mieć to, że program szczególnie promuje niskoemisyjność i odnawialność, a tym samym pompy ciepła i fotowoltaikę. Pompa ciepła to urządzenie, które czerpie energię z gruntu, powietrza lub wody. Jest przez to rozwiązaniem niezwykle ekologicznym, jak i ekonomicznym. Oprócz ogrzewania budynku pompy ciepła są w stanie przygotować ciepłą wodę użytkową, a w upalne lato schłodzić wnętrze domu. Jak każde urządzenie korzystające z energii odnawialnej pompy są zasilane elektrycznie, stąd optymalnym rozwiązaniem jest ich współpraca z panelami fotowoltaicznymi. Wówczas prąd niezbędny do ich pracy pochodzi z przetworzonej energii promieniowania słonecznego. Jeśli więc przy wymianie pieca zdecydujemy się na mikroinstalację fotowoltaiczną, kwota możliwej dotacji wzrośnie do maksimum - w pierwszej opcji do 30 tys. zł, a w drugiej do 25 tys. zł (a dla beneficjentów o podwyższonym dofinasowaniu do 37 tys. zł).

Trzeba przy tym pamiętać, że uzyskanie dotacji na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach programu Czyste Powietrze uniemożliwia ubieganie się o dotację w ramach Programu Mój Prąd. I odwrotnie – jeśli wnioskodawca programu Czyste Powietrze uzyskał już wcześniej dofinansowanie  na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej z programu Mój Prąd, to nie może już uzyskać takiego dofinansowania w programie Czyste Powietrze.

Nadal można natomiast łączyć dotacje z programu Czyste Powietrze z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Odliczeniu nie podlegają jednak wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji albo zwrócone. To oznacza, że można rozliczyć tylko część wydatków niedofinansowanych z programu.

Porady i wskazowki mojbank.pl Sprawdz kredyty 1083950621

Nie możesz skorzystać z programu Czyste Powietrze? Brakuje ci gotówki na wymianę pieca? Sprawdź pożyczki i kredyty na specjalnych warunkach.

Jeśli zamierzamy przejść na nowoczesny typ instalacji i kotła grzewczego, warto skorzystać z dofinansowania z programu Czyste Powietrze oraz przyznawanej ulgi termomodernizacyjnej. Oczywiście ani dotacje, ani ulga nie pokryją nam całości inwestycji. A w przypadku najbardziej optymalnym, czyli instalacji pompy ciepła i fotowoltaiki, to koszt nawet 50-60 tys. zł. To połączenie oferuje nam jednak całkowitą niezależność od podwyżek cen wszystkich paliw i daje samowystarczalność. Koszty ogrzewania, ciepłej wody i chłodzenia mogą w tym wypadku spaść nawet poniżej 20 zł miesięcznie, a w skali 25 lat przynieść nawet 60 tys. zł oszczędności.

Co zrobić, gdy brakuje nam środków na pełne przeprowadzenie izolacji domu czy wymianę pieca i zainstalowanie nowoczesnego ogrzewania? Pozostaje skorzystać z usług banku. Wiele z nich, w tym także banki spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS, ma w swojej ofercie specjalne kredyty na finansowanie inwestycji ekologicznych, a do tych należy właśnie wymiana pieca i termomodernizacja domu.

Kredyty gotówkowe na inwestycje ekologiczne w bankach spółdzielczych Grupy BPS były wsparte promocją. W jej ramach każdy klient, który od początku października do końca 2020 roku wziął w jednym z banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS kredyt gotówkowy i wykazał jego przeznaczenie na cele ekologiczne, moógł wziąć udział w konkursie EKO Fortuna. Konkurs pozwala na wygranie dodatkowego „dofinansowania” w wysokości 5 ty. zł. Codziennie wygrywa jedna osoba, która najszybciej odpowie poprawnie na pytanie konkursowe. Ponadto, dla wszystkich zarejestrowanych uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe – koszulki z ekologicznymi hasłami.

 

Przydatne linki:

https://alebank.pl/czyste-powietrze-jak-500-wnioski-przez-bankowosc-elektroniczna/

http://www.czystepowietrze.gov.pl/

Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone

Cookies