Zgoda KNF na połączenie dwóch Banków Spółdzielczych

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 29 września 2020 r. jednogłośnie zezwoliła na połączenie Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (bank przejmujący) z Rybnickim Bankiem Spółdzielczym (bank przejmowany).

Połączenie odbywa się za zgodą Banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.
Banki są uczestnikami Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
 
Nowy Bank będzie nosił nazwę: „Mikołowski Bank Spółdzielczy”; „BANK MBS”; „MBS – Mój Bank Spółdzielczy”.

W wyniku połączenia Klienci Rybnickiego Banku Spółdzielczego stali się Klientami Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie a placówki Rybnickiego Banku Spółdzielczego stały się filiami Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.

Formularz kontaktowy

Wpisz lokalizację

wybierz placówkę i zamów kontakt z wybranego Banku

Znajdziesz nas też tutaj

© 2020 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone