Skip to main content

Podział na lata

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. w obszarze wsparcia rodziny dostępne jest kolejne rozwiązanie z rządowego programu Polski Ład. Jest  to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do 35. Miesiąca.

Nowe świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie.

Rodzice mogą zdecydować czy  chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

Wniosek przez portal Emp@tia i bankowość elektroniczną mogą złożyć tylko rodzice dziecka, którzy mają numer PESEL.

Jeśli rodzic złoży wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną, to ZUS sprawdzi, czy ma on profil na PUE ZUS. Jeśli nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład założy mu taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy. Potwierdzenie założenia profilu otrzyma na adres e-mail, który poda we wniosku. ZUS założy profil na PUE ZUS aby wnioskodawca miał dostęp do informacji o swoim wniosku i świadczeniu oraz aby ZUS mógł kontaktować się z nim w sprawie świadczenia.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. umożliwi składanie wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 1 lutego 2022 roku.

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym na stronie: Rodzinny kapitał opiekuńczy - Świadczenia - Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych - ZUS

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U z 2021 r. poz. 2270)

 

Rodzina 500 plus

Rodzina 500 plus to świadczenie wychowawcze przyznane przez państwo w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat.

Rodzice mogą otrzymać świadczenie wychowawcze bez względu na wysokość dochodów.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba złożyć wniosek do ZUS (obecny okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2022 r.).

Wniosek można złożyć:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. umożliwi składanie wniosków przekazywanych do ZUS od 1 lutego 2022 roku.

Wniosek przez portal Emp@tia i bankowość elektroniczną mogą złożyć tylko rodzice dziecka, którzy mają numer PESEL.

Jeśli rodzic złoży wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną, to ZUS sprawdzi, czy ma on profil na PUE ZUS. Jeśli nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład założy mu taki profil na podstawie danych z wniosku o świadczenie wychowawcze. Potwierdzenie założenia profilu otrzyma na adres e-mail, który poda we wniosku. ZUS założy profil na PUE ZUS aby wnioskodawca miał dostęp do informacji o swoim wniosku i świadczeniu oraz aby ZUS mógł kontaktować się z nim w sprawie świadczenia.

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wypłaca też świadczenia przyznane w 2022 r.

Natomiast gminy kontynuują wypłaty świadczeń przyznanych w 2021 r. do 31 maja 2022 r. Dlatego osoby, które już pobierają świadczenie wychowawcze nie powinny składać do ZUS wniosku na okres świadczeniowy, który już trwa.

Wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500 plus na okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. będzie można złożyć również wyłącznie elektronicznie od 1 lutego 2022 r.

Więcej informacji o 500 plus: Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku - Świadczenia - Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych - ZUS

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  2407 ze zm.)

Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone

Cookies