Skip to main content

Podział na lata

Kredyty z dopłatami BGK – tańsze finansowanie dla firm

O wsparciu dla mikro, małych, średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 rozmawiamy z Moniką Najgebauer z Departamentu Klienta Korporacyjnego Banku BPS.

Jakie firmy mogą skorzystać z kredytów z dopłatami BGK i jakie kredyty są objęte dopłatami?

Dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 zostały uruchomione przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na podstawie Ustawy z 19 czerwca 2020 r., która była elementem Tarczy Antykryzysowej 4.0. BGK tym razem zdecydował się na bardzo szerokie spektrum pomocy. Z kredytów z dopłatami korzystać mogą mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, a także podmioty prowadzące działalność rolniczą. Ustawa nie określa żadnych ograniczeń branżowych, a zatem z dopłat do oprocentowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa. Chyba nigdy wcześniej zakres podmiotowy pomocy publicznej nie był tak szeroko ujęty. Dopłaty udzielane są do oprocentowania kredytów obrotowych, zarówno odnawialnych,
jak i nieodnawialnych. Co do zasady, chodzi o kredyty, które mają finansować bieżącą działalność firm. Warto podkreślić, że pierwszy raz w historii dopłatami są objęte kredyty odnawialne, czyli popularne kredyty w rachunku bieżącym.

Co zyskują klienci korzystający z takich kredytów?

Dzięki dopłatom BGK do oprocentowania kredytów, klienci mogą mieć tańsze finansowanie.
W przypadku mikroprzedsiębiorstw i MŚP jest to 2 proc. dopłaty do odsetek, a w przypadku dużych firm – 1 proc. Klienci otrzymują tańsze kredytowanie przez maksymalnie 12 miesięcy niezależnie od tego, ile ma trwać kredyt. Ewentualna pozostała część kredytowania będzie finansowana na standardowych warunkach. Warte uwagi jest to, że Ustawa zezwala zarówno na obejmowanie dopłatami nowych klientów, jak i na aneksowanie wcześniej zawartych umów kredytowych. Jeśli zatem klienci udowodnią, że utracili płynność finansową z powodu pandemii COVID-19 lub jest ona zagrożona, bank może przemodelować dotychczasową umowę kredytową na umowę z dopłatami BGK. Jest to zatem kolejne wsparcie, którego Banki Spółdzielcze mogą udzielić swoim klientom.

Czy proces wnioskowania o taki kredyt wymaga przedstawienia określonych dokumentów, innych niż w przypadku wnioskowania o zwykły kredyt obrotowy?

Proces wnioskowania o kredyt z dopłatami BGK jest standardowy, klient jednak ma obowiązek oświadczyć, że z powodu pandemii COVID-19 utracił płynność, bądź jest ona zagrożona. Wymagane są odpowiednie dokumenty potwierdzające pogorszenie się sytuacji płynnościowej klienta. Bank natomiast musi stwierdzić, że płynność zostanie odzyskana w momencie, kiedy ten przedsiębiorca otrzyma kredyt z dopłatą do oprocentowania. Taka jest idea pomocy w tym przypadku: chodzi o stwierdzenie, że utrata płynności jest przejściowa. Co do zasady, kredyty z dopłatami do oprocentowania nie są przeznaczone dla firm, które również przed pandemią miały problemy z płynnością.
W Zrzeszeniu BPS wymagamy od firm wnioskujących o kredyt z dopłatami BGK zestawienia wymagalnych zobowiązań, które nie zostały zrealizowane ze względu na pandemię COVID-19 lub których zrealizowanie jest zagrożone. To np. niezapłacone faktury, opóźnione inwestycje, zaległości ZUS, KRUS czy Urzędzie Skarbowym, brak wypłat dla pracowników, itp.

Dowodem powstania danego wymagalnego zobowiązania może być np. umowa z kontrahentami, zaświadczania z ZUS, US o zaległościach, wykazanie spadku przychodów, ugody z dostawcami, zmiany warunków pracy i płacy. Ustawa nie precyzuje zakresu wymaganych dokumentów, to bank analizuje poszczególne przypadki. W Zrzeszeniu BPS nie mamy zamkniętej listy dokumentów – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie.

Do kiedy oferta kredytów z dopłatami BGK jest dostępna dla klientów?

Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że Bank BPS reprezentujący Zrzeszenie BPS, jako jeden z pierwszych podpisał umowę z BGK. Z początkiem sierpnia br. udostępniliśmy kredyty z dopłatami klientom Banków Spółdzielczym ze Zrzeszenia BPS. Produkt ten jest oferowany do końca roku 2020.

Dzięki kredytowi z dopłatami BGK, Banki Spółdzielcze wspierają lokalne społeczności – przedsiębiorców i rolników. Jest to szczególnie ważne w tych trudnych pandemicznych czasach. To wyjście naprzeciw klientom w trudnościach. A jednocześnie kontynuacja wcześniejszych działań pomocowych np. związanych z odroczeniem spłaty rat kredytowych.

Dziękujemy za rozmowę.

 

Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone

Cookies