Dopłaty do oprocentowania w Banku BPS oraz w Bankach Spółdzielczych Zrzeszenia BPS

Bank BPS oraz wybrane Banki Spółdzielcze z Grupy BPS będą udzielać klientom wsparcia w ramach Funduszu Dopłat do Oprocentowania (FDO) uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki wprowadzeniu programu dopłat, przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19 będą mieli możliwość przetrwania najtrudniejszego okresu, poprzez uzyskanie tańszego finansowania przeznaczonego do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy, skorzystają z dopłaty do odsetek kredytu obrotowego. Dopłaty będą przysługiwać zarówno rolnikom prowadzącym podstawową produkcję rolną, jak i mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom.

  • Fundusz dopłaci do oprocentowania kredytów obrotowych (czyli finansujących bieżącą działalność firmy) – nowych i już zaciągniętych
  • BGK pokryje część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy
  • Wsparcie z Funduszu dotyczy wyłącznie odsetek kredytu – nie pomniejsza rat kapitałowych
  • Mikro-, małe i średnie firmy otrzymają dopłatę do oprocentowania w wysokości dwóch punktów procentowych, a duże jednego punktu procentowego

Umowy i aneksy dotyczące kredytów z dopłatą BGK mogą być zawierane tylko do końca tego roku tj. 31 grudnia 2020 roku, dlatego aby móc skorzystać z preferencyjnego finansowania, wniosek kredytowy należy złożyć odpowiednio wcześniej.

Fundusz Dopłat do Oprocentowania działa w Banku Gospodarstwa Krajowego. Limit wydatków na dopłaty na 2020 rok to ok. 296 mln zł, a na 2021 r. – 271 mln zł z budżetu państwa. Rozwiązanie zostało przyjęte na mocy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

Formularz kontaktowy

Wpisz lokalizację

wybierz placówkę i zamów kontakt z wybranego Banku

Znajdziesz nas też tutaj

© 2020 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone