Skip to main content

Podział na lata

Podpisano List Intencyjny dotyczący zacieśnienia współpracy w ramach BS API

Banki Zrzeszające Banki Spółdzielcze – Bank BPS i SGB-Bank wrazz firmami informatycznymi oraz izbami gospodarczymi podpisały kolejny List Intencyjny dotyczący zacieśnienia współpracy.

122

Sygnatariusze Listu deklarują zgodną współpracę i wzajemną pomoc nad dalszym rozwijaniem zdalnej bankowości, zainicjowaną wdrożeniem projektu BS API, a także dopracowaniem rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przez banki spółdzielcze w obszarze budowy systemu i wymiany danych w ramach Zrzeszeń, jako istotnego warunku dla optymalizacji procesu przygotowywania przez banki spółdzielcze sprawozdawczości.

Działania te mają na celu opracowanie i wdrożenie w sektorze bankowości spółdzielczej rozwiązań w ramach tworzonej hurtowni danych, obejmującej sprawozdawczość obowiązkową, sprawozdawczość kredytową oraz inną, niezbędną dla prowadzenia działalności bankowej. Mają one również służyć określeniu jednolitego standardu sprawozdawczego dla banków spółdzielczych i Banków Zrzeszających.

Podpisanie Listu ma przyczynić się do aktywizacji wszystkich uczestników rynku świadczących usługi na rzecz bankowości spółdzielczej w obszarze zdalnej bankowości, wykorzystującej rozwiązanie BS API, celem sprawniejszej obsługi klientów korzystających z bankowości mobilnej. W odniesieniu do rozwiązań zrzeszeniowych służących sprawozdawczości ma ona stabilizować systemy wymiany informacji w ramach Zrzeszenia oraz z otoczeniem regulacyjnym i nadzorczym.

Bezpośrednim przyczynkiem do podpisania kolejnego listu była dobra ocena dotychczasowej współpracy przy projekcie BS API oraz wyzwania technologiczne, przed którymi staje sektor bankowości spółdzielczej wobec wymagań regulacyjnych i biznesowych. Inicjatorem tych działań była Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej, której w bieżącym roku przewodniczy Związek Banków Polskich.

Lepsze wykorzystanie technologii ma obniżyć koszty i zwiększyć przychody w bankach spółdzielczych, a w dłuższej perspektywie zwiększyć udział w rynku usług bankowych. Dlatego do podpisania Listu Intencyjnego zostały zaproszone firmy obsługujące IT w sektorze bankowości spółdzielczej.

Sygnatariuszami Listu są: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A., firmy informatyczne obsługujące IT w bankowości spółdzielczej, do których należą: Asseco Poland SA, Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o., Softnet sp. z o.o., Altkom Software &Consulting sp. z o.o., HEUTHES sp. z o.o., I-BS.PL Sp. z o.o., Saba Service sp. z o.o. oraz Związek Banków Polskich i Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Artur Adamczyk Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.„Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tylko dzięki budowie wspólnej platformy do wymiany danych, uwspólnianiu narzędzi i produktów bankowych jesteśmy w stanie sprawnie obsługiwać klienta i konkurować na rynku. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia z prac nad BS API, chcemy pracować nad kolejnymi rozwiązaniami np. sprawozdawczością obowiązkową. Dzięki temu będziemy mogli optymalizować koszty w Zrzeszeniu, uwalniając banki spółdzielcze od części zadań backofficowych. Aby to zrealizować potrzebne jest zaangażowanie Banków Zrzeszających, ale także naszych partnerów biznesowych dostarczających rozwiązania informatyczne i technologiczne. Mam nadzieję, że mając wspólny cel konsekwentnie będziemy go realizować. W ostatnim czasie pokazaliśmy, że nowoczesne rozwiązania, wdrożone w Zrzeszeniu BPS, jak płatności mobilne czy mojeID, przynoszą wymierne korzyści bankom spółdzielczym i ich klientom. Kolejny etap to wspólna baza danych, będąca źródłem wiedzy o klientach, ich zachowaniu i potrzebach, aby łatwiej i taniej oferować najlepsze usługi. W tym kierunku podążamy.”

Mirosław Skiba Prezes Zarządu SGB Banku SA„Już przed rokiem, kiedy podpisywaliśmy list intencyjny w sprawie wspólnej budowy platformy BS API, udało nam się zrobić pierwszy krok. Ta współpraca zaowocowała bardzo konkretnymi osiągnięciami i przyśpieszeniem procesu digitalizacji banków spółdzielczych, budową aplikacji mobilnej SGB Mobile i wieloma innymi rozwiązaniami. Można powiedzieć, że dziś wykonujemy krok kolejny, którego efektem ma być wprowadzenie bankowości na nowy poziom technologiczny.
Pod tym względem musimy być bezkompromisowi – naszym znakiem rozpoznawczym powinno być połączenie spółdzielczej  tradycji i lokalności z niezawodną  technologią z najwyższej półki – bo to właśnie da nam możliwość zaoferowania klientom zestawu wartości niedostępnego  dla naszych bankowych i niebankowych konkurentów.”

Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Zarządu Związku Banków Polskich „To jest kolejny dobry krok
w kierunku budowy silnego sektora bankowości spółdzielczej i wzmocnienia systemów ochrony instytucjonalnej. Na Radzie Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej podjęliśmy decyzję, aby kontynuować dobre rozwiązania, które stanowią impuls dla rozwoju sektora bankowości spółdzielczej i przyczyniają się do sprawnej obsługi klientów i efektywnego funkcjonowania banków spółdzielczych. Wzajemna współpraca otwiera wiele możliwości budowy nowych projektów w obszarze IT, w celu poszukiwania finansowego wsparcia dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności sektora bankowości spółdzielczej.”

Włodzimierz Kiciński Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich„Współpraca na rzecz unowocześniania technologii to kolejne wyzwanie, przed którym staje spółdzielczość bankowa. Jej celem jest poprawa efektywności oferowanych usług na rzecz klientów oraz sprawniejsze komunikowanie się z regulatorami i systemami ochrony instytucjonalnej w obszarze sprawozdawczym. Będzie to służyć racjonalnemu i efektownemu wykorzystaniu zasobów finansowych w obszarze technologii, jakimi dysponuje spółdzielczy sektor bankowy.” 

Krystyna Majerczyk-Żabówka Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych„Jest to ważny krok w zakresie współdziałania bankowości spółdzielczej z firmami IT oraz Izb gospodarczych, które w ramach działań Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej  podejmowały szereg inicjatyw służących optymalizacji ponoszonych przez banki spółdzielcze kosztów. Bardzo intensywny rozwój digitalizacji i nowoczesnych rozwiązań technologicznych w bankowości spółdzielczej jest już zauważalny od kilku lat. Dzisiejsze podpisanie Listu Intencyjnego pokazuje, że nasz sektor dalej będzie się w tym zakresie rozwijał i nie zamierza zwalniać tempa. Jako Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, cieszymy się, że możemy w tym procesie uczestniczyć i wspierać banki spółdzielcze i banki zrzeszające naszymi działaniami.”

 

 


Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone

Cookies