Skip to main content

Podział na lata

Zmiany w zarządach Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS

Podczas ostatniego Zgromadzenia Prezesów, które odbyło się 29 listopada 2023 r. w Warszawie, powitaliśmy nowych prezesów Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS. Prezesi odchodzący na emeryturę otrzymali podziękowania i wyróżnienia. Diamentowe odznaczenie otrzymał także Bartosz Kublik, Wiceprezes Związku Banków Polskich, a do niedawna prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Podziękowania i odznaczenia dla emerytowanych prezesów

W minionym półroczu, od poprzedniego Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS, na emeryturę odeszli:

Małgorzata Matusiak (ABS Bank Spółdzielczy),

  • Elżbieta Zytek (Bank Spółdzielczy w Zgierzu),
  • Józef Czysz (Bank Spółdzielczy w Miedźnej),
  • Adam Dudek (Bank Spółdzielczy w Limanowej).

Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień Banku BPS uhonorowała emerytowanych prezesów diamentowymi odznaczeniami za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej. Z tego grona Elżbieta Zytek otrzymała diamentowe odznaczenie już wcześniej, w 2018 roku.

W ostatnim czasie na emeryturę przeszli także prezesi:

  • ·       Wojciech Kulak (Bank Spółdzielczy w Starym Sączu),
  • ·       Zdzisław Szostak (Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim).

Nowi prezesi

Zgromadzenie Prezesów uroczyście przywitało także tych Prezesów Banków Spółdzielczych, którzy w czasie od ostatniego Zgromadzenia objęli swoje stanowiska:

·       Barbara Frycz, Prezes Banku Spółdzielczego w Miedźnej,

·       Katarzyna Krawczyk, Prezes Banku Spółdzielczego w Zgierzu,

·       Wiesław Klag, Prezes Banku Spółdzielczego w Starym Sączu,

·       Jacek Kosikowski, Prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim,

·       Marcin Kozdroń, Prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej,

·       Tomasza Królicki, Prezes ABS Banku Spółdzielczego.

Diamentowe odznaczenie dla Bartosza Kublika

Podczas obrad Zgromadzenia Prezesów najwyższe wyróżnienie otrzymał także Bartosz Kublik, Wiceprezes Związku Banków Polskich, do wiosny tego roku pełniący funkcję Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Bartosz Kublik jest jednym z najbardziej aktywnych prezesów na forum publicznym. Wielokrotnie zabierał głos w imieniu całego sektora Banków Spółdzielczych. Zna doskonale wyzwania sektora bankowości spółdzielczej, a także oczekiwania i potrzeby klientów, bo przez ponad 10 lat pełnił funkcję prezesa zarządu jednego z największych banków w Zrzeszeniu BPS. Przez wiele lat był też Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, członkiem Rady Związku Banku Polskich i przewodniczącym Sekcji Banków Spółdzielczych w ZBP.

 

 

 

Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone

Cookies