Zgoda KNF na połączenie trzech Banków Spółdzielczych

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r. jednogłośnie zezwoliła na połączenie Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego (bank przejmujący) z ETNO Bankiem Spółdzielczym oraz Bankiem Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój (banki przejmowane).

Konsolidacja odbywa się za zgodą trzech Banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe. Wszystkie ww. Banki są uczestnikami Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Połączone Banki mają dobrą kondycją finansową, zachowują wszystkie normy nadzorcze tak w obszarze płynności, wyposażenia kapitałowego i wskaźników wypłacalności, jak i w zakresie potencjału rozwojowego. Po połączeniu utworzona zostanie silna instytucja bankowa, wiarygodny, bezpieczny i nowoczesny  partner – dla udziałowców i klientów, oferujący nowoczesne usługi bankowe.

Nowy Bank będzie nosił nazwę Bank Spółdzielczy Ziem Górskich „KARPATIA”, a jego logotyp nawiązywać będzie do gór.

Misją Banku Spółdzielczego Ziem Górskich „KARPATIA” będzie trwałe wzmocnienie zdolności do generowania dochodów, rozwoju, konkurowania i umacniania pozycji na rynku lokalnym po polskiej stronie Karpat. Bank będzie to realizował poprzez efektywne, profesjonalne i kompleksowe zaspokajanie potrzeb klientów indywidualnych, w tym rolników oraz klientów instytucjonalnych (MiSP) i samorządowych, a także stymulowanie rozwoju środowiska lokalnego i ograniczanie ryzyka związanego z wielkością dotychczasowej skali działania. Nowo powstały Bank ma służyć swoim członkom i klientom, oparty będzie o tradycję i kulturę środowisk lokalnych, w których działa.

Po połączeniu powstanie Bank, który wg danych na koniec I kwartału 2020 roku, będzie posiadał aktywa w wysokości 600 mln zł, łączne kapitały na poziomie ponad 48 mln zł tj. ponad 11,3 mln EUR oraz współczynnik wypłacalności na poziomie 21%.

Bank będzie miał placówki w województwie małopolskim i śląskim. Numery rachunków osobistych, oszczędnościowych, lokat terminowych, kart debetowych i kredytowych klientów banków pozostaną bez zmian. Na chwilę obecną klienci zachowają również dotychczasowe loginy do serwisów bankowości internetowej.

Jak podaje KNF w komunikacie: - Organy statutowe łączących się Banków zidentyfikowały najważniejsze szanse i bariery dalszego rozwoju poszczególnych Banków. W wyniku tej analizy, zostały podjęte działania w kierunku połączenia, którego celem jest utworzenie wspólnej instytucji bankowej. Połączony Bank pozostanie wiarygodnym i bezpiecznym partnerem dla dotychczasowych udziałowców i klientów. W wyniku połączenia powstanie instytucja, która dzięki wykorzystaniu wzajemnego know-how oraz efektu synergii, zdolna będzie zaoferować właściwie skomponowany – nowoczesny i odpowiadający potrzebom klientów, wachlarz usług bankowych, po konkurencyjnych cenach. Jednocześnie, Bank będzie kontynuował usprawnianie metod zarządzania, w celu stałego podnoszenia efektywności wykorzystania lokalnych środków finansowych. 

Partnerski proces łączeniowy został zainicjowany przez organy Banków już w 2018 roku.

20200618 zdjecie do akrulaności KNFmc

 

Formularz kontaktowy

Wpisz lokalizację

wybierz placówkę i zamów kontakt z wybranego Banku

Znajdziesz nas też tutaj

© 2020 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone