• Inicjatywy lokalne

  Działamy razem

„Dobry zwyczaj wypożyczaj” – Bank wsparł zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży.

Bank Spółdzielczy w Limanowej po raz kolejny wsparł działania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu – Filii w Limanowej popularyzujące zainteresowania czytelnicze wśród dzieci i młodzieży.

V edycję plastycznego konkursu czytelniczego na plakat pod hasłem: „Dobry zwyczaj wypożyczaj” Biblioteka Pedagogiczna w Limanowej zorganizowała we współpracy z nauczycielami szkół podstawowych powiatu limanowskiego realizujących w 2020 roku Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, przy wsparciu Banku Spółdzielczego w Limanowej jako sponsora nagród dla wszystkich uczestników. Konkurs był adresowany do uczniów klas IV-VI i miał na celu przede wszystkim propagowanie wśród dzieci i młodzieży czytelniczych oraz plastycznych zainteresowań.

Nadesłane prace oceniła Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca Anna Rosiek – plastyk, nauczyciel Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku, Joanna Michalik – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej oraz Barbara Wysowska – nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu – Filii w Limanowej. Przy ocenie plakatów wzięto pod uwagę przede wszystkim oryginalność pomysłu, zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania, kreatywność, pomysłowość oraz walory estetyczne pracy. Przyznano pierwsze, drugie, dwa równorzędne trzecie miejsca oraz siedemnaście wyróżnień.

Organizatorzy serdecznie gratulują autorom nagrodzonych i wyróżnionych plakatów oraz życzą dalszych czytelniczych i plastycznych sukcesów. Dziękują wszystkim uczniom za zainteresowanie konkursową propozycją oraz wykonanie i nadesłanie oryginalnych, różnorodnych i ciekawych prac, nauczycielom za trud i zaangażowanie w rozpropagowanie konkursu oraz zorganizowanie etapu szkolnego w swoich placówkach, a także sponsorowi nagród rzeczowych – Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej, dzięki któremu doceniono plastyczne dokonania wszystkich zdolnych młodych artystów.

Poznaj Nasze Społeczności

  Formularz kontaktowy

  Wpisz lokalizację

  wybierz placówkę i zamów kontakt z wybranego Banku

  Znajdziesz nas też tutaj

  © 2022 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone