• Inicjatywy lokalne

  Działamy razem

Bank Spółdzielczy w Miliczu wsparł finansowo milicki szpital

W sytuacji kryzysowej w jakiej znalazła się obecnie cała polska służba zdrowia, Zarząd Banku Spółdzielczego w Miliczu – zgodnie ze swoją Misją – przekazał spółce MCM wsparcie finansowe w wysokości 10 000 zł.

Zostanie ono przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji dla personelu medycznego szpitala w Miliczu oraz respiratorów i urządzeń wspomagających oddychanie. Zarząd Spółki MCM spożytkuje przekazane środki w zależności od najpilniejszych potrzeb.

Poznaj Nasze Społeczności

  Formularz kontaktowy

  Wpisz lokalizację

  wybierz placówkę i zamów kontakt z wybranego Banku

  Znajdziesz nas też tutaj

  © 2022 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone