"To właśnie w Banku Spółdzielczym spotykamy się z otwartością i zrozumieniem dla specyfiki naszej działalności" - rozmowa z Rafałem Dzija

Rodzinna firma, która składa się z kilku spółek, a każda ma siedzibę w innym regionie Polski. Jak powstał SHK Holding?

Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska rozpoczęło swoją działalność w 1988 roku pod nazwą SONO. Od 1992 roku firma działa pod nazwą SEPO – pierwotnie jako działalność gospodarcza, obecnie jako spółka prawa handlowego. W 2016 roku w wyniku działań właścicieli i poprzedniego Zarządu Spółki nastąpiło wydzielenie ze spółki SEPO zorganizowanej część przedsiębiorstwa – tak powstał SHK Holding Sp. z o.o., który stał się spółką matką dla wszystkich spółek z grupy kapitałowej. Wcześniej spółką matką była właśnie SEPO – i to ona realizowała inwestycje kapitałowe w formie zakupu akcji czy udziałów pozostałych spółek obecnego Holdingu.

W 2017 roku zostałem Prezesem Przedsiębiorstwa Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp. z o.o. Od początku zajmujemy się badaniami środowiska pracy i środowiska naturalnego oraz wykonywaniem prac dokumentacyjnych z szeroko pojętego zakresu ochrony środowiska. Natomiast w skład grupy kapitałowej SHK Holding wchodzą spółki działające w branży automotive, budownictwa elektroenergetycznego, projektowania, budowy przemysłowej aparatury chemicznej i ochrony środowiska. Spółka SHK niezmiennie opiera się wyłącznie na kapitale rodzinnym.

Szeroki zakres działalności związanych z projektowaniem. Ale czy wśród tych branż można wyodrębnić jedną, która jest dla Państwa szczególnie ważna?

Rzeczywiście wszystkie spółki związane są z projektowaniem i realizacją kontraktów (formuła EPC), badaniami czy też samym projektowaniem. Ich fundament i wspólny mianownik stanowi wiedza inżynierska. Dla właścicieli Holdingu wszystkie branże i spółki są jednakowo ważne i każdej z nich poświęcają tyle samo uwagi.

To właśnie w Banku Spółdzielczym spotykamy się z otwartością i zrozumieniem dla specyfiki naszej działalności. Doceniamy, że poświęca się nam czas i uwagę.

Jakie projekty/opracowania, które zostały zrealizowane, są najcenniejsze dla Państwa i dla rozwoju przedsiębiorstwa?

Nie da się wskazać jednego czy kilku projektów, które byłyby kluczowe z punktu widzenia którejkolwiek z firm. W zasadzie każdy z nich jest jednostkowy i wymaga szczególnej uwagi. Budowanie marki opieramy m.in. na zaufaniu naszych klientów. Dlatego dla rozwoju przedsiębiorstw cenna jest prawidłowa i terminowa realizacja kontraktów, która sprawia, że dla wielu firm z różnych branż przemysłowych stajemy się niezawodnym partnerem.

8 2

Jak i kiedy rozpoczęła się współpraca z O.K. Bankiem Spółdzielczym?

Kilkanaście lat temu zapoczątkowali ją właściciele Holdingu. Dzięki temu możliwe było stworzenie grupy kapitałowej, która z sukcesem realizuje ciekawe projekty inwestycyjne z obszaru fuzji i przejęć.

Co w tej współpracy szczególnie zasługuje na uznanie?

Otwartość na argumenty, zaangażowanie i łatwość kontaktu. Z uwagi na niepowtarzalny charakter naszej działalności wiele przedsięwzięć wymaga analizy bardziej zaawansowanej niż zwykła ekonomiczna kalkulacja, która stanowi podstawę współpracy dla banków komercyjnych. To właśnie w banku spółdzielczym spotykamy się z otwartością i zrozumieniem dla specyfiki naszej działalności. Doceniamy, że poświęca się nam czas i uwagę.

Jakie znaczące inwestycje zostały zrealizowane we współpracy z O.K. Bankiem?

Rozwój grupy kapitałowej, osiągnięcie aktualnej struktury i rozmiaru – to dla nas najważniejsze i najcenniejsze pasmo inwestycji zrealizowanych wspólnie z OKBS-em.

Czy jakieś inwestycje zrealizowali Państwo w ramach konsorcjum Banku BPS i O.K. Banku?

Dwa z trzech przejęć były realizowane właśnie z konsorcjum banków spółdzielczych – jednym z konsorcjantów był Bank BPS.

Czy Holding prowadzi działalność także poza Polską? Gdzie i jakie przedsięwzięcia realizują Państwo za granicą?

Tak, podejmujemy również działania mające na celu budowanie marki poza granicami naszego kraju. Poszczególne spółki realizują kontrakty w wielu krajach. SEPO pozyskało kontrahentów np. w Niemczech i we Francji, a Taskoprojekt w Portugalii, Hiszpanii, Niemczech, Rumunii, we Francji i na Węgrzech.

8 3

Jakie kolejne inwestycje będą realizowane we współpracy z O.K. Bankiem Spółdzielczym?

Poza rozwojem organicznym Holding cały czas pozostaje aktywnym graczem na rynku fuzji i przejęć. Niemniej jakiekolwiek szczegóły w przypadku takiej aktywności mogą być upublicznione jedynie ex post.

Czy środki pozyskane z Banku zostały przeznaczone na zakup nowoczesnych technologii?

Do tej pory zmiany i postęp technologiczny finansowaliśmy ze środków własnych. Z finansowania dłużnego korzystaliśmy głównie przy inwestycjach kapitałowych. Oczywiście nie jest to wykluczone, bo wierzymy, że najciekawsze projekty dopiero przed nami.

Czy Holding – albo poszczególne Państwa spółki – zajmują się działalnością społeczną, wspierają osoby lub organizacje zajmujące się sportem lub kulturą?

Zarówno SEPO, jak i inne spółki Holdingu regularnie wspierają lokalne działania społeczne, np. SEPO od wielu lat jest jednym ze sponsorów Amatorskiego Klubu Biegacza w Knurowie, promującego ruch i aktywny styl życia wśród dzieci i młodzieży. A od 2011 roku jesteśmy nieprzerwanie zaangażowani w Szlachetną Paczkę.

Dziękuję za rozmowę.

Znajdziesz nas też tutaj

© 2022 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone