Skip to main content

Rolniku, sięgnij po dotacje do instalacji fotowoltaicznych czy biogazowni z programu Agroenergia

 

Chcesz zmniejszyć koszty gospodarstwa, sprawić by było nowoczesne i ekologiczne, być niezależnym od dostawców energii i wzrostu cen prądu, efektywne wykorzystać tereny zielone i dachy budynków gospodarczych albo mieć więcej środków na modernizację? Z początkiem października ruszył program Agroenergia.

W ramach programu Agroenergia rolnicy mogą otrzymać nawet 25 000 zł dotacji na instalacje fotowoltaiczne powyżej 10 kW. Pieniądze można też pozyskać na niewielkie turbiny wiatrowe, pompy ciepła i magazyny energii, a także biogazownie i elektrownie wodne. Dzięki dotacjom inwestycja zwróci się szybciej, a oszczędności mogą sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych w ciągu 20 lat. Gdy brakuje środków warto rozważyć dedykowaną rolnikom ofertę kredytową banków spółdzielczych Grupy BPS.

Rolnictwo coraz częściej wymaga automatyzacji oraz stosowania nowoczesnych maszyn. To pociąga za sobą zwiększone zużycie energii, a tym samym wyższe rachunki za prąd. Program Agroenergia, pozwala gospodarstwom rolnym wdrożyć ekologiczne i energooszczędne rozwiązania dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności oraz zapotrzebowania na energię.

Program składa się z dwóch części. Nabór w pierwszej, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, ruszył 1 października br. W jego ramach można pozyskać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej i zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór potrwa do wyczerpania środków.

Druga część programu, realizowana już bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW) oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, a także towarzyszących im magazynów energii. Nabór w niej potrwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków.

Kto może skorzystać z dotacji?

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych. Warunkiem jest posiadanie użytków rolnych o łącznej powierzchni od 1 ha do 300 ha, a gospodarstwo powinno być prowadzone przez beneficjenta co najmniej rok przed złożeniem wniosku.

O dofinansowanie mogą się też ubiegać osoby prawne, które spełniają to samo kryterium powierzchni nieruchomości rolnych oraz przynajmniej od roku prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Inwestycje zgłaszane do dofinansowania nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. Instalowane urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed rozpoczęciem montażu. Dofinansowanie nie obejmuje modernizacji lub rozbudowy już istniejących instalacji wytwarzania energii.

Wsparcie dla fotowoltaiki i elektrowni wiatrowej w gospodarstwie rolnym

Instalacje fotowoltaiczne przewidziane dla rolników są znacznie większej mocy niż w przypadku odbiorców indywidualnych i programu “Mój prąd”, by rolnicy mogli samodzielnie zaopatrywać swoje gospodarstwa w prąd oraz energię cieplną na potrzeby ogrzewania czy produkcji ciepłej wody użytkowej. Wsparcie można bowiem uzyskać również na instalację pomp ciepła – zasilanych z fotowoltaiki lub energii wiatru. Dofinansowanie dla rolników w ramach programu Agroenergia dotyczy też zakupu magazynów energii, które służą do przechowywania nadwyżek wyprodukowanej przez rolników energii elektrycznej.

Pierwsza część programu pozwala pozyskać bezzwrotne dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych instalacji wytwarzających energię o mocy od 10 do 30 kW, ale nie więcej niż 15 000 zł lub do 13% w przypadku instalacji o mocy powyżej 30 kW, nie więcej jednak niż 25 000 zł.

Jeśli jednak zdecydujesz się na połączenie w swoim gospodarstwie fotowoltaiki lub elektrowni wiatrowej z pompą ciepła, dofinansowanie może wzrosnąć o kolejne 10 000 zł. Przy montażu fotowoltaiki i pompy ciepła maksymalna dotacja wynosi więc do 25 000 zł lub 35 000 zł.

Możliwe jest też uzyskanie dofinansowania w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Dopłaty do biogazowni i małych elektrowni wodnych

W 2 części programu można pozyskać dofinansowanie do biogazowni rolniczych oraz mniejszych elektrowni wodnych. Dotacja może sięgnąć do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji i w zależności od mocy wynieść: dla instalacji o mocy do 150 kW nie więcej niż 1,8 mln zł, dla instalacji o mocy 151-300 kW nie więcej niż 2,2 mln zł, dla instalacji o mocy 301-500 kW nie więcej niż 2,5 mln zł.

Podobnie jak w części pierwszej, można także starać się o dotację dla towarzyszących magazynów energii. Ich dofinansowanie może sięgać maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych, a warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, realizowanym równolegle w ramach projektu.

Rolniku – zacznij oszczędzać na prądzie!

Dopłaty do instalacji wytwarzających ekologiczną energię elektryczną bez wątpienia przyspieszają zwrot z inwestycji i przynoszą wymierne oszczędności, zwłaszcza że ceny energii nieustannie szybują w górę. Szacuje się, że panele słoneczne montowane w gospodarstwach rolniczych mogą przyczynić się do oszczędności, nawet większych niż w przypadku domów jednorodzinnych. Zapotrzebowanie gospodarstwa rolnego na energię elektryczną jest bowiem znacznie wyższe niż u przeciętnego Kowalskiego. Rolnik konsumuje też na bieżąco więcej wytworzonego prądu, bo większość prac z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych jest wykonywana w gospodarstwie w ciągu dnia lub prąd zasila urządzenia, które pracują cały czas, jak np. chłodziarki do mleka.

Co więcej, montaż fotowoltaiki uniezależnia rolników nie tylko od podwyżek cen prądu, ale też od awarii w jego dostawie, które w wielu gospodarstwach mogą generować spore straty. Taka inwestycja może zwrócić się rolnikowi zaledwie w kilka lat! Wyliczenia firm zajmujących się montażem instalacji podają, że np. instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym, w zależności od zainstalowanej mocy, generują rachunki za prąd niższe o kilka do nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie. W skali 20 lat daje to nawet kilkaset tysięcy złotych oszczędności! Wydając mniej na energię, zaoszczędzone pieniądze możesz spokojnie przeznaczyć na dalszy rozwój i inwestycje w swoim gospodarstwie.

Poza realnym obniżeniem rachunków za energię elektryczną, rolnicy mogą także skorzystać na możliwości łączenia dotacji z ulgą termomodernizacyjną, co dodatkowo obniży koszty inwestycji. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku jest w tym wypadku pomniejszana o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Finansuj fotowoltaikę z bankiem spółdzielczym grupy BPS

Dofinansowanie w ramach Agroenergii ma charakter refundacji poniesionych przez inwestora kosztów i wypłacane jest po zakończeniu inwestycji. Tym samym ta wymaga odpowiednich środków do jej przeprowadzenia. W ramach programu rolnicy mogą ubiegać się nie tylko o bezzwrotną dotację, ale również o pożyczki na realizację projektów. Warto rozważyć sięgnięcie do oferty banków, w tym banków spółdzielczych grupy BPS, specjalizujących się w obsłudze gospodarstw rolnych. Oczywiście wzięcie kredytu wiąże się z dodatkowymi kosztami w postaci prowizji czy odsetek, co może wydłużyć czas zwrotu z inwestycji. Jednak mimo to, przy wykorzystaniu dotacji i ulg podatkowych, dobrze zaplanowana instalacja fotowoltaiczna nadal zacznie przynosić oszczędności już po kilku latach jej użytkowania.

Co więcej, banki zrzeszenia BPS to banki lokalne, zlokalizowane niemal w każdej mniejszej miejscowości. Mają ogromne doświadczenie w pracy z rolnikami i doskonale znają ich potrzeby. To ich znacząca przewaga konkurencyjna. Do tego wykwalifikowana kadra pracowników i nowoczesna oferta, którą można łatwo dostosować do potrzeb indywidualnego gospodarstwa czy producenta rolnego. Obejmuje ona m.in. atrakcyjne kredyty dedykowane właśnie celom ekologicznym, jak i szeroki wachlarz różnych form wsparcia przy finansowaniu inwestycji dla gospodarstw i producentów rolnych. Klienci banków Grupy BPS mogą też liczyć na niestandardowe rozwiązania i indywidualną obsługę.

Artykuł pochodzi z sekcji specjalnej serwisu wp.pl

Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone

Cookies